การบูชาท้าวเวสสุวรรณ

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ศกนี้ 2565 เป็นปีของการกราบไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณ”  อย่างแน่แท้จะเห็นได้จากค่านิยมในการเดินทางไปกราบไหว้ขอพร ท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีหรือตามวัดชื่อดังอื่นๆ แต่ก็ยังมีหลายๆคน ที่ยังฉงนใจว่า พวกเราจะขอให้ท้าวเวสสุวรรณช่วยเหลือประเด็นอะไร พวกเราจะเคยเห็นท่านในรูปแบบของรูปปั้นยักษ์ ท่าทางดุร้าย น่าเกรงขาม ชุดทรง เป็นสีทองแต่งด้วยของล้ำค้าสวยงาม มีความเชื่อที่ว่า ท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็น เจ้าแห่งอสูรทั้งปวง และเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทั้งปวง  จึงมีความเชื่อมากจากโบราณที่ว่า ผู้ใดนำรูปจำลอง ของท้าวเวสสุวรรณ จะบันดาลให้ ท่านนั้น พบเจอความมั่งคั่ง มีตำนานว่า ท้าวเวสเป็นพ่อค้า มีเงินมีทอง ได้ทำการสละทรัพย์ ให้ผู้ยากไร้อยู่เป็นกิจวัตร ด้วยอานิสงส์ จึงได้รับพร ให้เป็นอมตะและเป็นเจ้าแห่งโภไคศวรรย์ทั้งมวล การบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน -ถ้าไม่สามารถทำได้ทุกวันให้บูชาในวันพฤหัสบดี และต้องอาบน้ำร่างกายให้บริสุทธิ์ -ก่อนเริ่มให้จุดธูป 9 ดอกและถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้ง นโม 3 จบ ก่อนสวดบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ การถวายรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ ถ้าท่านต้องการถวายรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ อย่างแรกเลยท่านต้องแสดงความจำนงต่อวัดที่ท่านหมายมั่นจะอุทิศถวายเสียก่อน อาจจะเป็นวัดที่บ้านเกิดเมืองนอนหรือวัดที่ขัดสน แล้วแจ้งความจำนงว่าท่านต้องประสงค์จะถวายองค์ความสูงเท่าไหร่ทั้งนี้สุดแต่กำลังของท่าน ท่านอาจจะจะถวายเพียงเพียงลำพังหรือร่วมกันทำบุญก็ได้เช่นเดียวกัน ต่อจากนั้นเมื่อมีการพูดคุยและทางวัดอณุญาติมาแล้ว ก็ติดต่อผู้รับเหมาหรือร้านที่รับปั้นองค์ท้าวเวสสุวรรณ และขอขนาดขององค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อที่จะได้มาจัดจ้างช่างทำฐานวางองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ โดยส่วนมากรูปปั้นยักษ์ที่เราเห็นกันตามประตูประตูเข้าวัดนั้น …

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ Read More »