ตั้งศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ

การทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ คือ พิธีที่เจ้าของบ้านทำขึ้นเพื่อจะเป็นการอัญเชิญองค์พระภูมิมา สถิตย์ไว้ในศาลณบ้านพักอาศัยของเรา ในบริเวณที่เราได้ทำการจัดเตรียมไว้ เพื่อพิทักษ์รักษา เพื่อความเป็นสิริมงคล ของบ้านเรือนของเรา สิ่งของที่ท่านต้องเตรียมนอกจาก ศาล แล้วนั้นสิ่งแรกเลยที่ต้องคำนึงถึงคือ แท่นวางศาลว่าเจ้าบ้านจะต้องทำฐานขนาดเท่าไหร่เพื่อไม่ให้พื้นที่เกินในส่วนอื่นของบ้านพักอาศัยมากเกินไป ความสูงของแท่นไม่ควรมากกว่า 1 เมตรเนื่องด้วยมีหลักที่ว่า ศาล เป็นธาตุดินถ้าเหนือจากพื้นเกินไปจะไม่ได้รับพลังจากแผ่นดิน ทิศในการวางจะต้องไม่บดบังตัวบ้าน ไม่หันประทะกับตัวบ้านเรือน ไม่ตรงกับห้องส้วม ถ้ามีร่องน้ำต้องมีการปรับและหันหน้าไปในทิศที่เป็นศรีคือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ซึ่งการหันหน้าหรือการจัดวางนั้นมีลักษณะเดียวกับการวางศาลอื่นๆ ขนาดของพื้นที่ที่ต้องยกขึ้นของศาลพระภูมิเจ้าที่ ที่เหมาะสม ขนาดของแท่นวางศาลพระภูมิจะต้องมีขนาดใหญ่พอดี ไม่เล็กไม่ใหญ่ ต้องเว้นระยะที่ว่างระหว่างศาลพระภูมิพอดีทั้งนี้เพื่อความงามและเป็นหลักความเชื่อว่าไม่ให้ตั้งศาลติดกันหรือชิดกันเกินไปดังนั้นขนาดของฐานวางศาลพระภูมิจะต้องเหมาะสมกันทั้งขนาดศาลพระภูมิและขนาดของพื้นที่ที่อยู่อาศัยของท่าน แต่ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันที่ดินมีราคาแพงทำให้พื้นที่เหลือน้อยระยะห่างระหว่างศาลก็จะลดน้อยลงไปตามขนาดพื้นที่ที่ท่านมีแต่ห้ามเกยกันเด็ดขาด ซึ่งกระบวนการทำแท่นตั้งศาลจะต้องทำให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนทำพิธีตั้งศาล เพราะมีบางท่านรีบร้อนเกินไปหรือไม่เผื่อเวลาในการตั้งศาลพระภูมิทำให้เมื่อถึงวันทำพิธีตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่แล้วนั้นแท่นวางศาลพระภูมิยังไม่เสร็จบางครั้งทำให้ศาลมีปัญหาหรือไม่สวยงามแบบที่สมควรจะเป็น การตั้งศาล มีอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและเป็นเรื่องที่ที่ต้องตรวจสอบให้ดีเหมือนกันคือ ผู้ทำพิธีบวงสรวง ที่ผ่านมาศาสตร์ประกอบพิธีศาลพระภูมิเจ้าที่จะเป็นพิธีของพราหมณ์ ในปัจจุบันเวลาเปลี่ยนไปศาสตร์นี้ได้มีการแตกแขนง ออกไปตามหลักความเชื่อ และรากฐานของสภาพสังคม ทำให้การทำการบวงสรวงตั้งศาลไม่ได้ใช้พราหมณ์ตั้งเพียงแบบเดียว แต่ยังมีผู้ที่ เล่าเรียน ความรู้มาจากเกจิอาจารย์ต่างๆ ที่เชื่อว่าสามารถสื่อสารกับองค์พระภูมิ เจ้าที่ และสามารถเชิญให้มาอาศัยอยู่ที่ที่พักอาศัยเราได้ ทั้งนี้อยู่ที่แนวคิดและความเชื่อของท่านเจ้าบ้านเป็นสำคัญ   วันที่มีพิธีตั้งศาลพระภูมิจะต้องคำนวนดูฤกษ์ยาม ที่เป็นสิริมงคล ซึ่งบางคนที่เคร่งครัดอาจจะดูรวมไปถึงชะตาของท่านเจ้าของบ้านเองว่าเหมาะกับช่วงไหน   เครื่องตั้งศาลพระภูมิที่ใช้ในการประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ เครื่องเซ่นหรือเครื่องใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิ …

การตั้งศาลพระภูมิ Read More »