บาทความ

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ศกนี้ 2565 เป็นปีของการกราบไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณ”  อย่างแน่แท้จะเห็นได้จากค่านิยมในการเดินทางไปกราบไหว้ขอพร ท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีหรือตามวัดชื่อดังอื่นๆ แต่ก็ยังมีหลายๆคน ที่ยังฉงนใจว่า พวกเราจะขอให้ท้าวเวสสุวรรณช่วยเหลือประเด็นอะไร พวกเราจะเคยเห็นท่านในรูปแบบของรูปปั้นยักษ์ ท่าทางดุร้าย น่าเกรงขาม ชุดทรง เป็นสีทองแต่งด้วยของล้ำค้าสวยงาม มีความเชื่อที่ว่า ท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็น เจ้าแห่งอสูรทั้งปวง และเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทั้งปวง  จึงมีความเชื่อมากจากโบราณที่ว่า ผู้ใดนำรูปจำลอง ของท้าวเวสสุวรรณ จะบันดาลให้ ท่านนั้น พบเจอความมั่งคั่ง มีตำนานว่า ท้าวเวสเป็นพ่อค้า มีเงินมีทอง ได้ทำการสละทรัพย์ ให้ผู้ยากไร้อยู่เป็นกิจวัตร ด้วยอานิสงส์ จึงได้รับพร ให้เป็นอมตะและเป็นเจ้าแห่งโภไคศวรรย์ทั้งมวล การบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน -ถ้าไม่สามารถทำได้ทุกวันให้บูชาในวันพฤหัสบดี และต้องอาบน้ำร่างกายให้บริสุทธิ์ -ก่อนเริ่มให้จุดธูป 9 ดอกและถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้ง นโม 3 จบ ก่อนสวดบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ การถวายรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ ถ้าท่านต้องการถวายรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ อย่างแรกเลยท่านต้องแสดงความจำนงต่อวัดที่ท่านหมายมั่นจะอุทิศถวายเสียก่อน อาจจะเป็นวัดที่บ้านเกิดเมืองนอนหรือวัดที่ขัดสน แล้วแจ้งความจำนงว่าท่านต้องประสงค์จะถวายองค์ความสูงเท่าไหร่ทั้งนี้สุดแต่กำลังของท่าน ท่านอาจจะจะถวายเพียงเพียงลำพังหรือร่วมกันทำบุญก็ได้เช่นเดียวกัน ต่อจากนั้นเมื่อมีการพูดคุยและทางวัดอณุญาติมาแล้ว ก็ติดต่อผู้รับเหมาหรือร้านที่รับปั้นองค์ท้าวเวสสุวรรณ และขอขนาดขององค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อที่จะได้มาจัดจ้างช่างทำฐานวางองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ โดยส่วนมากรูปปั้นยักษ์ที่เราเห็นกันตามประตูประตูเข้าวัดนั้น …

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ Read More »

ตั้งศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ

การทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ คือ พิธีที่เจ้าของบ้านทำขึ้นเพื่อจะเป็นการอัญเชิญองค์พระภูมิมา สถิตย์ไว้ในศาลณบ้านพักอาศัยของเรา ในบริเวณที่เราได้ทำการจัดเตรียมไว้ เพื่อพิทักษ์รักษา เพื่อความเป็นสิริมงคล ของบ้านเรือนของเรา สิ่งของที่ท่านต้องเตรียมนอกจาก ศาล แล้วนั้นสิ่งแรกเลยที่ต้องคำนึงถึงคือ แท่นวางศาลว่าเจ้าบ้านจะต้องทำฐานขนาดเท่าไหร่เพื่อไม่ให้พื้นที่เกินในส่วนอื่นของบ้านพักอาศัยมากเกินไป ความสูงของแท่นไม่ควรมากกว่า 1 เมตรเนื่องด้วยมีหลักที่ว่า ศาล เป็นธาตุดินถ้าเหนือจากพื้นเกินไปจะไม่ได้รับพลังจากแผ่นดิน ทิศในการวางจะต้องไม่บดบังตัวบ้าน ไม่หันประทะกับตัวบ้านเรือน ไม่ตรงกับห้องส้วม ถ้ามีร่องน้ำต้องมีการปรับและหันหน้าไปในทิศที่เป็นศรีคือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ซึ่งการหันหน้าหรือการจัดวางนั้นมีลักษณะเดียวกับการวางศาลอื่นๆ ขนาดของพื้นที่ที่ต้องยกขึ้นของศาลพระภูมิเจ้าที่ ที่เหมาะสม ขนาดของแท่นวางศาลพระภูมิจะต้องมีขนาดใหญ่พอดี ไม่เล็กไม่ใหญ่ ต้องเว้นระยะที่ว่างระหว่างศาลพระภูมิพอดีทั้งนี้เพื่อความงามและเป็นหลักความเชื่อว่าไม่ให้ตั้งศาลติดกันหรือชิดกันเกินไปดังนั้นขนาดของฐานวางศาลพระภูมิจะต้องเหมาะสมกันทั้งขนาดศาลพระภูมิและขนาดของพื้นที่ที่อยู่อาศัยของท่าน แต่ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันที่ดินมีราคาแพงทำให้พื้นที่เหลือน้อยระยะห่างระหว่างศาลก็จะลดน้อยลงไปตามขนาดพื้นที่ที่ท่านมีแต่ห้ามเกยกันเด็ดขาด ซึ่งกระบวนการทำแท่นตั้งศาลจะต้องทำให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนทำพิธีตั้งศาล เพราะมีบางท่านรีบร้อนเกินไปหรือไม่เผื่อเวลาในการตั้งศาลพระภูมิทำให้เมื่อถึงวันทำพิธีตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่แล้วนั้นแท่นวางศาลพระภูมิยังไม่เสร็จบางครั้งทำให้ศาลมีปัญหาหรือไม่สวยงามแบบที่สมควรจะเป็น การตั้งศาล มีอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและเป็นเรื่องที่ที่ต้องตรวจสอบให้ดีเหมือนกันคือ ผู้ทำพิธีบวงสรวง ที่ผ่านมาศาสตร์ประกอบพิธีศาลพระภูมิเจ้าที่จะเป็นพิธีของพราหมณ์ ในปัจจุบันเวลาเปลี่ยนไปศาสตร์นี้ได้มีการแตกแขนง ออกไปตามหลักความเชื่อ และรากฐานของสภาพสังคม ทำให้การทำการบวงสรวงตั้งศาลไม่ได้ใช้พราหมณ์ตั้งเพียงแบบเดียว แต่ยังมีผู้ที่ เล่าเรียน ความรู้มาจากเกจิอาจารย์ต่างๆ ที่เชื่อว่าสามารถสื่อสารกับองค์พระภูมิ เจ้าที่ และสามารถเชิญให้มาอาศัยอยู่ที่ที่พักอาศัยเราได้ ทั้งนี้อยู่ที่แนวคิดและความเชื่อของท่านเจ้าบ้านเป็นสำคัญ   วันที่มีพิธีตั้งศาลพระภูมิจะต้องคำนวนดูฤกษ์ยาม ที่เป็นสิริมงคล ซึ่งบางคนที่เคร่งครัดอาจจะดูรวมไปถึงชะตาของท่านเจ้าของบ้านเองว่าเหมาะกับช่วงไหน   เครื่องตั้งศาลพระภูมิที่ใช้ในการประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ เครื่องเซ่นหรือเครื่องใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิ …

การตั้งศาลพระภูมิ Read More »